Over ons

MISSIE

Fysiogroep Deventer|Salland is de overkoepelende vereniging voor de fysiotherapie in de regio Deventer/Salland met als doel: de onderlinge samenwerking van haar leden te bevorderen, ten behoeve van een krachtige, betrouwbare, herkenbare, regionale positie.
Zij is het aanspreekpunt voor alle andere zorgverleners, patiëntenorganisaties, instanties, beleidsorganen en financiers.

VISIE

De vereniging wil de kwaliteit en de positie van de fysiotherapie benutten en verder ontwikkelen in de mono- en multidisciplinaire samenwerking met andere zorgverleners.
In haar streven te zoeken naar oplossingen om de kwaliteit van leven van mensen zo groot mogelijk te maken wil zij patiëntenorganisaties, instanties, beleidsorganen en financiers nadrukkelijk betrekken bij deze doelstellingen.